Telefon  + 48 720 858 035

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie prace zaliczamy do robót drogowych?

Roboty drogowe zwykle utożsamia się wyłącznie z budową dróg. Budowa drogi to jednak niejedyna usługa, jaką oferują przedsiębiorstwa specjalizujące się w tej dziedzinie. Do robót drogowych zalicza się wszelkiego rodzaju prace prowadzone w ramach zarówno samej budowy, jak i modernizacji oraz naprawy dróg. Przy tym do dróg zalicza się nie tylko asfaltowe pasma, po których poruszają się auta osobowe, ale także i chodniki, ścieżki rowerowe oraz parkingi. Co dokładnie wchodzi w zakres robót drogowych? Poniżej przedstawiamy ich podstawową klasyfikację oraz krótko charakteryzujemy zakres działań.

Jakie usługi realizuje się w ramach robót drogowych?

Nie ma jednoznacznej definicji, która szczegółowo określałaby, czym dokładnie są roboty drogowe. Traktuje się je jako prace budowlane związane z wykonaniem obiektu budowlanego, czyli np. autostrady i zagospodarowaniem terenu w jego zakresie, czyli np. budową chodników i parkingów wokół lub w pobliżu drogi. Do takich robót zalicza się m.in.:

  • prace przygotowawcze – np. oczyszczenie terenu,
  • roboty ziemne – np. wykonanie wykopów i wyrównanie podłoża,
  • wykonanie drogi – np. budowę wzmocnień, podbudowy oraz warstw wierzchnich,
  • roboty pomocnicze – np. układanie chodników, krawężników i elementów małej architektury.

Poza tym roboty drogowe obejmują również remonty i konserwację dróg. Wśród takich usług można wymienić np.: usunięcie zniszczonej warstwy asfaltu, frezowanie czy naprawę pęknięć.

Istnieją też dwa popularne podziały robót drogowych na prace: stacjonarne i ruchome oraz inwestycyjne i utrzymaniowe. Pierwsza klasyfikacja odnosi się do czasu trwania robót drogowych. Stacjonarne prace drogowe dotyczą np. budowy drogi od podstaw i wymagają stosownego oznaczenia. Ruchome prace drogowe z kolei wiążą się z tymczasowymi robotami, takimi jak np. naprawa uszkodzonego fragmentu drogi. Wyodrębnione w drugim podziale prace inwestycyjne odnoszą się natomiast do robót związanych z szeroko pojętą budową dróg – od projektu do realizacji. Prace utrzymaniowe dotyczą za to ich utrzymania i konserwacji.